Warto wiedzieć

Jak i kiedy wypowiedzieć umowę OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypowiedzenie OC musi spełniać kilka wymogów formalnych. Przede wszystkim ważne aby było w formie pisemnej i zostało własnoręcznie  podpisane przez właściciela polisy. Dokument musi również zawierać takie informacje jak:

 • dane osobowe –  imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
 • nazwa i adres  towarzystwa ubezpieczeniowego
 • numer wypowiadanej polisy
 • dane ubezpieczonego samochodu
 • powód wypowiedzenia  umowy zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Wypowiedzenie OC w formie pisemnej można dostarczyć na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej – w formie listu poleconego lub innej rejestrowanej przesyłki (za datę dostarczenia uznaje się datę stempla pocztowego),
 • za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej (za datę dostarczenia uznaje się moment otrzymania przesyłki przez adresata),
 • za pośrednictwem  agenta, który sprzedaje polisy wskazanego towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • osobiście w dowolnej placówce towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • mailowo – wysyłając pod wskazany adres e-mail wiadomość ze skanem dokumentów.

Składając wypowiedzenie OC, należy pamiętać o zachowaniu terminów – w przeciwnym razie rezygnacja nie będzie skuteczna.

 • W przypadku rezygnacji po nabyciu auta z ważną  polisą wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie, co ważne- zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony należny jest ubezpieczającemu, który opłacał polisę,
 • W przypadku odstąpienia umowy zawartej na odległość, ubezpieczający, będący osobą fizyczną ma 30  dni na złożenie rezygnacji, dla firm jest to 7 dni,
 • W pozostałych  przypadkach wypowiedzenie OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela nie później niż 1 dzień przed wygaśnięciem polisy.