Pozostałe

Ubezpieczenie dla rowerzysty

Zaczynamy sezon rowerowy, dlatego warto się przyjrzeć ofercie dla miłośników jazdy rowerowej, jaką proponują nam ubezpieczyciele. Przede wszystkim, wyjeżdżając na ulicę, należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które będzie nas chronić, gdy uszkodzimy komuś samochód, rower czy potrącimy pieszego. Taką polisę można wykupić osobno, albo jako rozszerzenie ochrony przy ubezpieczaniu mieszkania. Brak takiej ochrony spowoduje, że wyrządzone szkody będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Drugim elementem dobrej polisy dla rowerzysty jest NNW (ochrona od od następstw nieszczęśliwych wypadków), dzięki któremu możemy otrzymać świadczenie za doznany podczas jazdy rowerem uszczerbek na zdrowiu, czyli np. za złamanie ręki czy nogi.

Kolejny ale nie mniej istotny produkt ubezpieczeniowy to tzw. „casco roweru”, które zapewni nam wypłatę odszkodowania w razie kradzieży lub uszkodzenia roweru. Tutaj warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, większość Towarzystw bierze odpowiedzialność jedynie w przypadku rabunku lub kradzieży z włamaniem, natomiast kradzież „z ulicy”, nawet przypiętego roweru jest wyłączona z ochrony.